Vandværkets bestyrelse

Formand:

Jørn Højgaard Sørensen
Rolsøgårdvej 12
8420 Knebel
hoejgaard.joern@mail.dk
Mobil: 22 48 52 78
 

Næstformand:

Jacob Binnerup
Ilbjergvej 16
8420 Knebel
jacobb@vrinners.org
Mobil: 40888904
 

Bestyrelsesmedlem:

Torben Vidkær
Gadebakken 6, Vrinners
8420 Knebel
torbenoganni@vrinners.org
Mobil: 40 44 00 62
 

Kasserer:

Søren Erik Dam
Vestre Molsvej 31
8420 Knebel
sorenerikdam@gmail.com
Mobil: 29 86 55 05
Fastnet: 86 36 55 34
 

Referant:

Gert Pedersen
Lergraven 25
8420 Knebel
gpedersen52@gmail.com
Mobil: 61695206