Der er i øjeblikket problemer med at vise forsiden på hjemmesiden, indtil videre kan man se de andre sider ved at trykke på nedenstående links:

Analyserapporter

Fællesregulativer

Ledningsplaner

Regnskab

Takstblad

Vandværkets Bestyrelse

Vedtægter


 

Ledningsarbejde

Onsdag 17 april 2024

Vrinners vandværk laver lednings arbejde torsdag den 18 april
2024 mellem kl. 9.00 og kl. 15.00 ,der kan forekomme afbrydelser
i vandforsyningen på Skolebakken – Ø bakkevej – Vr.bygade fra
nr. 16 til 33 –Møllebakken, Andrupvej, Rolsøgårdvej og Rolsømark
Efterfølgende kan der forekomme sort vand, så lad lige
vandhanen løbe til vandet er klart igen.
Venlig hilsen Bestyrelsen Vrinners-vand


Ledningsarbejde

Lørdag 14 april 2024

Vrinners vandværk laver lednings arbejde tirsdag den 16 april 2024 mellem kl. 9.00 og kl. 12.00, der kan forekomme afbrydelser i vandforsynningen på Skolebakken – Ø bakkevej – Vrinners bygade 24 , 26 , 28 og 30 – Rolsøgårdvej og Rolsømark.

Efterfølgende kan der forekomme sort vand, så lad lige vandhanen løbe til vandet er klart igen.

Venlig hilsen  Bestyrelsen  Vrinners-vand


Referat fra Generalforsamling mandag 25 marts 2024

Torsdag 4 april 2024

         11 personer deltog i generalforsamlingen.

 1. Morten Vestenaa blev valgt til dirigent og kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt varslet
 2. Arne Hvid Laursen og Gunnar Sørensen blev valgt som stemmetællere.
 3. Formandens beretning for 2023.                                      Beretningen blev godkendt og den lægges ud på hjemmesiden. Den kan ses her

  Der var diskussion om forløbet med Vedehøj og der blev opfordret til at fortsætte med at finde en løsning, men også til at der bliver brugt penge på den nødvendige renovering af Skolebakken, så den fortsatte drift sikres indtil der findes en løsning.

 4. Regnskab for 2023 blev fremlagt af Søren Erik Dam og blev godkendt. Regnskabet kan ses her.
 5. Budget 2024 blev forelagt af Søren Erik Dam og blev godkendt. Budgettet kan ses sammen med regnskabet.
 6. Der var ingen forslag.
 7. Der var genvalg til Jacob Binnerup og Gert Pedersen.
 8. Der var genvalg af Andreas Hermansen Taul og Bo Laursen som henholdsvis 1. suppleant og 2. suppleant.
 9. Intet under eventuelt.

Med venlig hilsen

vandværket


Generalforsamling

Fredag d. 1 marts 2024

Vrinners Vandværk A.m.b.a..

Afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Mandag den 25 marts 2024 kl. 19,30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2023.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2024 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.                                            
 1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

          På valg er : Jacob Binnerup – villig til genvalg

                             Gert Pedersen – villig til genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

         1 suppleant. Andreas Hermansen Taul. 2 suppleant. Bo Laursen.

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen.   www.vrinnersvand.dk

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.


Aflæsning af vand

Onsdag 20 december 2023

Vrinners vandværk har sendt aflæsnings kort ud i denne uge til selv aflæsning, som vi gerne vil have tilbage først i det nye år, har man problemer med at aflæse uret kan man prøve at slå på siden hårdt nogle gange, så plejer kondensen/ vanddråberne at forsvinde.
Vi ønsker alle forbrugere en Glædelig jul samt et godt Nytår.
Med venlig hilsen
Vrinners vandværk
Bestyrelsen


Lednings arbejde

Tirsdag 27 juni 2023

Vrinners vandværk laver ledningsarbejde på Rolsøgårdvej onsdag
den 28 juni 2023.
Der kan forekomme afbrydelser i vandforsyningen fra Rolsøgårdvej
fra nr.10 til 24 samt Rolsømark 8 til 14 mellem kl. 9.00 til kl. 14.00
Når vi åbner for vandet igen kan der forekomme sort vand, vi prøver
at udskylle på Rolsømark og ved kirkehuset når vi er færdige, det
bedste er at undgå at bruge vand indtil vi er færdige med at skylle
ud.
Venlig hilsen Vandværket.
Ved spørgsmål ring til Jacob på 40888904.


Lednings arbejde

Torsdag 8 juni 2023

Vrinners vandværk skal lave lednings arbejde i Gyden på tirsdag den 13 juni 2023 mellem kl. 8.30 og 14.00, der kan blive lukket for vandet i dette tidsrum, det gælder forbrugere fra Gyden 1 til 19, efter følgende kan der forekomme sort vand så må man skylle ud indtil vandet er klart igen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen


Ledningsbrud på Rolsøgårdvej

Mandag 24 april 2023

Vi har fået et brud på Rolsøgårdvej som skal laves i morgen tirsdag den 25 april der vil komme afbrydelser i vandforsyningen mellem kl. 9.00 og 14.00 på Rolsøgårdvej og på Rolsømark.

Med venlig hilsen

Vandværket


Ledningsbrud ved Vrinners Strandvej 38

Onsdag 19 april 2023

Der er et brud ved  Vrinners Strandvej 38 , som skal laves i morgen torsdag den 20 april. Derfor kan der forekomme afbrydelser af vandforsyningen i hele eller dele af Vrinners Strandvej fra kl. 8.00 og frem.

Med venlig hilsen

Vandværket

Torsdag 20 april 2023 kl 10.00

Bruddet repareret og der er vand igen.


Referat fra Generalforsamling 2023

lørdag 25 marts 2023

Referat:

14 personer deltog i generalforsamlingen.

 1. Jacob Binnerup blev valgt til dirigent og kunne fastslå at generalforsamlingen var lovligt varslet.
 2. Bo Laursen og Gunnar Sørensen blev valgt som stemmetællere.
  1. Formandens beretning for 2022
 3. Beretningen blev godkendt og den lægges ud på hjemmesiden. Den kan ses her

  Som bemærkning til beretningen kom Gunnar Sørensen med en anbefaling til at gå videre med forhandlingen med Vedehøj.

 4. Regnskab for 2022 blev fremlagt af Søren Erik Dam og blev godkendt.
 5. Budget 2023 blev forelagt af Søren Erik Dam og blev godkendt.
 6. Der var ingen forslag.
 7. Der var genvalg til Torben Vidkær og Jørn Højgaard Sørensen, ny i bestyrelsen er Morten Vestenaa.
 8. Andreas Hermansen Taul blev valgt som 1. suppleant og Bo Laursen fortsætter som 2. suppleant.
 9. Intet under eventuelt.

Med venlig hilsen

vandværket


Generalforsamling

Mandag d. 27 februar 2023

Vrinners Vandværk A.m.b.a..

Afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Torsdag den 23 marts 2023 kl. 19,30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2022.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2023 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.                                              Der er ingen forslag.
 1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

          På valg er : Torben Vidkær –  villig til genvalg

Søren Erik Dam – modtag ikke genvalg

Jørn Højgaard Sørensen – villig til genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

1 suppleant. Svend Sørensen. 2 suppleant. Bo Laursen.

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen.   www.vrinnersvand.dk

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.


Ledningsbrud ved Vrinners Bygade

Tirsdag d. 18 oktober 2022

Reparation af brud i går var mere kompliceret end forventet, derfor var der først vand igen kl 16.00

Med venlig hilsen

Vandværket


Ledningsbrud ved Vrinners Bygade

Lørdag d. 15 oktober 2022

Der er et brud ved en stophane i krydset på Vrinners Bygade og Havvej, som skal laves mandag den 17 oktober. Derfor kan der forekomme afbrydelser af vandforsyningen i Gyden, Vrinners Bygade, Gadebakken, Havvej, Lergraven og Vrinners Strandvej mellem kl. 9.00 og14.00.

Med venlig hilsen

Vandværket


Ledningsarbejde ved Skovgårdevej

Tirsdag d. 14 juni 2022

Vrinners vandværk laver ledningsarbejde på Skovgårdevej på fredag den
17 juni 2022 mellem kl. 8.30 og 14.00, der kan efterfølgende forekomme
sortvand.

Med venlig hilsen

Vandværket


Ledningsbrud ved Vrinners Bygade

Onsdag d. 20 april 2022

Der har været et stort brud på en 110 mm vandledning her onsdag morgen omkring Vrinners Bygade.

Med venlig hilsen

Vandværket


Referat og beretning fra generalforsamling 2022

Tirsdag d. 22 marts 2022

Beretning til generalforsamling i Vrinners vandværk 2022

Vrinners vand referat generalforsamling 2022

Venlig hilsen

Bestyrelsen.


Generalforsamling

Fredag d. 4 marts 2022

Vrinners Vandværk A.m.b.a.

Afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Tirsdag 22 marts 2022. kl. 19,30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2021.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2022 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.

         Ingen forslag.

 1. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

         På valg er:  Gert Pedersen og Jacob Binnerup, begge er villige til genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

         På valg er Arne Hvid Laursen og Svend Sørensen.

 1. Eventuelt.

Bestyrelsen   www.vrinnersvand.dk

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.


 

Referat og beretning fra generalforsamling 2021

Søndag d. 21 juni 2021

Beretning til generalforsamling i Vrinners vandværk 2021

Vrinners vand referat generalforsamling 2021

Venlig hilsen

Bestyrelsen.


 

Generalforsamling

Lørdag d. 5 juni 2021

Vrinners Vandværk A.m.b.a.

Afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Torsdag 10 juni 2021 kl. 19,30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2020.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2021 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.

          Der er ingen forslag.

 1. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

          På valg er : Torben Vidkær

          Søren Erik Dam

          Jørn Højgaard Sørensen.

          Alle 3 er villige til genvalg.

 1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

           1. suppleant: Arne Hvid Laursen   2. suppleant: Svend Sørensen

      9. Eventuelt.

Bestyrelsen   www.vrinnersvand.dk

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.


 

Ledningsarbejde på Lergraven

Onsdag d. 26 maj 2021

Der bliver lukket for vandet på Lergraven og Vrinners Strand fra kl 13.30 og resten af dagen p.g.a brud på vandledning på Lergraven.

Med venlig hilsen

Vandværket


 

Generalforsamling

Søndag d. 16 maj 2021

Vrinners Vandværk A.m.b.a afholder generalforsamling

Torsdag 10 juni 2021 kl. 19:30 i Vrinners Beboerhus.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der serveres med kaffe og brød efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen.
www.vrinners-vand.dk


 

Ledningsarbejde

Der kan forekomme afbrydelser i vandforsyningen på Elkærbakke , Ilbjergvej og Tornholmvej den 7 – 8 og 9 april mellem kl. 9.00 og 15.00

Med venlig hilsen

Vandværket


 

Generalforsamling 2021

Generalforsamlingen udskydes til senere når forsamlingsforbuddet hæves til min.   50.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vandværket.


Ledningsarbejde 25 januar 2021

Lørdag d. 22 januar 2021

Vrinners vandværk laver ledningsarbejde mandag den 25 januar 2021 fra kl. 12.30 til kl. 15.30 på Skolebakken 2, der  vil i det tidsrum blive afbrydelse i vandforsyningen på følgende veje:

Skolebakken, Ø. bakkevej, Vrinners Bygade 22 til 30, Rolsøgårdvej og Rolsømark.

Der vil forekomme sort vand når vi åbner igen for vandet, så der kan blive behov for at skylle ud efterfølgende.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen


 

I ønskes alle en Glædelig Jul samt et Godt Nytår

Mandag d. 22 december 2020

Husk at sende aflæsningskortet retur inden 6 januar 2021, det blå kort er udsendt til postkassen i uge 51.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen Vandværket.


 

Referat af generalforsamling 1. juli 2020

Mandag d. 21 september 2020

Referatet kan findes her: Vrinners vandværk gen 1 juli 2020

Mvh Vandværket.


 

Sort vand

Fredag d. 07 august 2020

Der er problemer med sort vand i ledningsnettet, forbrugerne bedes skylle ud indtil vandet er klart, da den sorte farve skyldes løsnet mangan i vandrørene.

Mvh Vandværket.


 

Generalforsamling

Tirsdag d. 09 juni 2020

Vrinners Vandværk A.m.b.a afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.
Onsdag 1 juli 2020. kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2019.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2020 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Bestyrelsens forslag om tilladelse til samarbejde med Vedehøj vandværk
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
   • Marie Dehli. Modtager ikke genvalg
   • Jacob Binnerup. Villig til genvalg
 8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.

Bestyrelsen.
www.vrinners-vand.dk


 

Generalforsamling udsat

Mandag d. 16 marts 2020

Generalforsamlingen er udsat grundet Corona.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Generalforsamling

Tirsdag d. 03 marts 2020

Vrinners Vandværk A.m.b.a afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.
Onsdag 18 marts 2020. kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2019.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2020 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ingen forslag
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
   • Marie Dehli
   • Jacob Binnerup
  • Begge er villige til genvalg.
 8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.

Bestyrelsen.
www.vrinners-vand.dk


Glædelig Jul og Godt Nytår

Onsdag d. 18 december 2019

Vrinners vandværk ønsker alle forbrugere en Glædelig jul samt et godt Nytår, husk at indsende aflæsningen efter Nytår, der kommer aflæsnings kort i postkassen inden jul.

Venlig hilsen

Bestyrelsen


Forstyrrelse i vandforsyning

Mandag d. 18 november 2019

Møllebakken og Andrupvej kan have forstyrrelser i vand forsyningen mellem kl 9.00 og 11.00 tirsdag den 19 november.

Bestyrelsen.


Udskiftning af vandure

Torsdag d. 31 oktober 2019

INFO: Vi er begyndt at udskifte de 25 vandure som skal tages ud til kontrol.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.


Referater fra bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Torsdag d. 23 maj 2019

Beretning til generalforsamling i Vrinners vandværk 2019

Vrinners vand ref 19 februar 2019

Vrinners vand ref generalforsamling 2019

Vrinners vand ref 7 august 2018

Vrinners vand ref 6 november 2018

Venlig hilsen

Bestyrelsen.


Ledningsarbejde

Onsdag d. 24 oktober 2018

På grund af ledningsbrud på Rolsøgårdvej vil der Torsdag d. 25. oktober blive afbrydelse af vandforsyningen mellem kl 9:00 og 12:00 på Rolsøgårdvej og Rolsømark

Venlig hilsen

Bestyrelsen.


Ledningsarbejde

Tirsdag d. 28 august 2018

Vrinners vandværk foretager ledningsarbejde på Elkærbakke i morgen onsdag den 29 august, så der kan komme forstyrrelser i vandforsynningen på Elkærbakke, Ilbjergvej og Tornholmvej mellem kl. 9.00 og 14.00.

Venlig hilsen

Bestyrelsen.


Generalforsamling

Onsdag d. 07 marts 2018

Vrinners Vandværk A.m.b.a afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.
Onsdag 21 marts 2018. kl. 19:30.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Valg af 2 stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2017.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2018 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Der er ingen forslag
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
   • Bent Pedersen.
   • Ole Nielsen.
  • Begge er villige til genvalg.
 8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen er vandværket vært med kaffe og brød.

Bestyrelsen.
www.vrinners-vand.dk


Ledningsarbejde

Torsdag d. 16 marts 2017

Vandværket laver lednings arbejde på Skovgårdevej mandag den 20 marts mellem kl. 9.00 til 15.00 så der vil være afbrydelser i vandforsyningen på Skovgårdevej.


Generalforsamling

Mandag d. 27 februar 2017

I/s Vrinners Vandværk afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.
Tirsdag 28 marts 2017. kl. 19,30.

Dagsorden:

 1.  Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2016.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2017 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Endelig vedtagelse af vedtægtsændringer fra I/S til A.m.b.a.
 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
   • Søren Erik Dam.
   • Søren Rasmussen.
   • Jørn Højgaard Sørensen.
  • Alle er villige til genvalg.
 8.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.

Bestyrelsen.
www.vrinners-vand.dk


Manglende vand

Mandag d. 30 januar 2017

Der er et ledningsbrud på Rolsøgårdvej og Rolsømark. Der er forventet vand igen omkring kl 18.


Manglende vand

Lørdag d. 25 juni 2016

Kl 17: Der er gravet en vandledning over på Antrupvej 4, så møllebakken og antrupvej mangler vand. Det forventes at det er ordnet om senest et par timer.


Ledningsarbejde på Havvej

Fredag d. 4 marts 2016

Vrinners vandværk laver ledningsarbejde på Havvej på mandag den 7 marts mellem kl. 9.00 og 15.00. Der kan dermed forekomme afbrydelser/driftforstyrelser i vandforsyningen på Havvej 10 til 37 og på Vrinners Strandvej samt Lergraven.

Venlig hilsen

Vrinners vandværk


Generalforsamling 21 marts kl 19:30

Onsdag d. 24 februar 2016

I/S Vrinners Vandværk afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Mandag 21 marts 2016. kl. 19,30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2015.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2016 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
  • Forslag til vedtægtsændring fra et I/S til A.m.b.a.
 7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen. På valg er:
   • Bent Pedersen
   • Jørgen Christensen
  • Begge er villige til genvalg.
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 9. Eventuelt.

– Bestyrelsen for Vrinners Vandværk.


Vrinners vandværk ønsker alle en glædelig jul samt et godt nytår

Søndag d. 20 december 2015

Husk at aflæse jeres vandmåler til nytår og sende aflæsningskortet tilbage.

– Bestyrelsen for Vrinners Vandværk.


Resultat af generalforsamling

Tirsdag d. 7. april 2015

Vrinners vandværk har afholdt generalforsamling mandag den 23 marts 2015.

 • Alle valg til bestyrelsen var genvalg.
 • Ole Nielsen blev nyvalgt som 1. suppleant
 • Jakob Binnerup blev genvalgt som 2. suppleant.
 • Regnskab og budget blev godkendt – kan ses under fanen Regnskab.

– Bestyrelsen for Vrinners Vandværk.


Indkaldelse til generalforsamling

Tirsdag d. 3. marts 2015

I/S Vrinners Vandværk afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Mandag d. 23 marts 2015. kl. 19:30.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere.
 3. Bestyrelsens beretning for 2014.
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 5. Budget for 2015 forelægges til godkendelse.
 6. Behandling af indkomne forslag.
 7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.
 8. På valg er:
  • Søren Erik Dam
  • Søren Rasmussen.
  • Jørn Højgaard Sørensen.

  Alle er villige til genvalg.

 9.  Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Eventuelt.

– Bestyrelsen for Vrinners Vandværk.


Der er kommet nye vandmålinger

Tirsdag d. 10 februar 2015

Resultaterne kan ses under afsnittet “Analyserapporter”.


Vandværket ønsker glædelig jul og godt nytår!

Fredag d. 26 december 2014

Husk at aflæse jeres vandmåler til nytår, og sende aflæsningskortet tilbage.


Vrinners Vandværk afholder Generalforsamling

Søndag d. 02 marts 2014

I/S Vrinners Vandværk afholder Generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Tirsdag den 18 marts 2014. kl. 19.30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af 2 stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning for 2013.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Budget for 2014 fremlægges til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen.

På valg er:

   • Bent Pedersen
   • Preben Johnsen

Begge er villige til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er:

  • Jørgen Christensen.
  • Arne Hvid Laursen.
 1. Eventuelt.

Der serveres kaffe med brød efter generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.


Vandledningsarbejde onsdag den 5. februar

Mandag d. 03 januar 2014

Der kan forekomme afbrydelse i vandforsyningen mellem kl. 9.00 og 15.00 på Skovgårdevej – Kirkevangen og Vrinners Bygade fra nr. 1 til 9 på ulige nr.

Med venlig hilsen
Vandværket.


Godt nytår – og husk aflæsning!

Fredag d. 03 januar 2014
 

Bestyrelsen for Vrinners Vandværk ønsker alle et rigtig godt nytår!

Vi vil også minde om at det er tid til selvaflæsning af vandmålere. Ved aflæsning skal følgende noteres:

   • Vandværk
   • Navn
   • Forbrugernummer
   • Forbrugeradresse
   • Aflæsningstallet

Det hele sendes til følgende mail: vand@landboforening.dk
Sendes disse ikke inden mandag d. 6. januar, forbeholder vandværket sig ret til at opkræve et aflæsningsgebyr på kr 100,-.


Ledningsarbejde på Havvej og Vrinners Strandvej

Mandag d. 11 november 2013
 

Vrinners Vandværk laver ledningsarbejde på Havvej og Vrinners Strandvej tirsdag d. 12., onsdag d. 13. og torsdag d. 14. november. Dette betyder der kan komme uregelmæssigheder i vandforsyningen.


Opdatering af situationen

Mandag d. 30 september 2013
 
Vores vand er nu blevet godkendt til indtagelse, hvilket betyder at kogepåbuddet er ophørt!
 

Orientering fra Vandværket.

Mandag d. 23 september 2013

Vi har startet renovering af vandtanken på Skolebakken, der er fundet gennemtrækning af fugt på dæksel.

Dette arbejde forventes at tage de næste 3 dage, så derfor er det kun Skovgårdeværket der levere vand til alle forbrugere, det medføre at vi ikke har så meget vand til rådighed, så derfor bedes alle forbrugere den næste uge spare mest muligt på vandet, vi har sænket trykket på Skovgårdeværket til 2,5 bar.

Vi har fået taget prøver af vandet på Skovgårdeværket, her er alt i orden, det har medført at vi tager nye vandprøver på ledningsnettet på onsdag, hvis disse også er ok, er det muligt at kogeanbefalingen kan ophæves på fredag, dette kommer der nærmere besked om på fredag.

SÅ DERFOR ANBEFALES DET STADIG AT MAN KOGER VANDET.
EDIT: Vores vand er nu blevet godkendt til indtagelse, hvilket betyder at kogepåbuddet er ophørt!

Med venlig hilsen
Vandværket.


Opdatering af situationen

Fredag d. 20 september 2013
 

Vrinners vandværk har efter nye vandprøver frikendt boringerne, men fundet ud af at rentvandstanken skal undersøges nærmere, så dette arbejde starter i dag fredag.

SÅ DERFOR FASTHOLDER VI KOGE ANBEFALINGEN INDTIL DETTE ER AFSLUTTET.
EDIT: Vores vand er nu blevet godkendt til indtagelse, hvilket betyder at kogepåbuddet er ophørt!

Derfor vil alle forbrugere få leveret vand fra Vandværket i Skovgårde indtil arbejdet med tanken på Skolebakken er afsluttet, vi forventer at vi tirsdag kan tage nye prøver fra Skolebakken værket.

Med venlig hilsen

Vandværket.


Orientering til alle forbrugere

Fredag d. 13 september 2013

Efter at kogeanbefaling er udsendt til alle forbrugere, er vandværket på Skolebakken blevet gennemgået af VVS installatør uden at finde fejl og mangler.
Derfor sættes Skolebakken værket i drift igen, for at kunne udtage retvisende prøver skal værket være i drift, det sker fra lørdag morgen kl. 7.00.
Derfor vil forbrugere syd for Vrinners Bygade 9A få leveret vand fra Skolebakken værket og forbrugere nord for Vrinners Bygade 9A vil blive forsynet fra vandværket på Skovgårdevej
Vi fastholder at alle forbrugere indtil videre anbefales at koge vandet efter udsendte meddelelse!
EDIT: Vores vand er nu blevet godkendt til indtagelse, hvilket betyder at kogepåbuddet er ophørt!
—————

Nyt omkring  kimtal  37º C som er i vores vand og som også må være der i mindre mængde, på afgang vandværk må der max. være 50 uden kogeanbefaling og ved forbrugerne må der max. Være 200 inden kogeanbefaling, vi har fundet 110.
DET SKAL UNDERSTREGES AT VI HAR HVERKEN COLI ELLER COLIFORME BAKT. I VORES VAND DEN ER 0.


Resultater af generalforsamling d. 19/3 2013

Vrinners vandværk har den 19 marts 2013 afholdt generalforsamling i Vrinners beboerhus, der er solgt 28.773 m3 vand til de 285 forbrugere, et fald på 3,1 % i forhold til året før, der har været et svind på 1,7 % på ledningsnettet i 2012 mod 1,5 % året før.

Der er i årets løb investeret i nye døre på begge vandværker, samt tagpap på Skovgårdeværket.

I 2012 er alle 1,5 m3 vandmålere blevet udskiftet til nye 2,5 m3 målere da de skulle være mere nøjagtige.

Alle valg til bestyrelsen og som suppleanter var genvalg, og vandværket ser frem til at kunne levere vand af høj kvalitet til forbrugerne også i fremtiden, Vrinners vandværk har i 2013 eksisteret i 75 år da det blev startet 23 februar 1938 på samme sted som det ligger i dag ved Vestre Skovgård.

Skolebakken værket er bygget i 1966 og boringen på Rolsøgårdvej er lavet i 1989 da mejeriet kom med i vandværket, store dele af ledningsnettet er renoveret fra 2004 og frem til nu, så vi et ledningsnet som er helt up to date for store dele af forsyningsnettet.


I/S Vrinners Vandværk afholder generalforsamling i Vrinners Beboerhus.

Tirsdag den 19 marts 2013. kl. 19.30.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Bestyrelsens beretning for 2012.
  4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
  5. Budget for 2013 forelægges til godkendelse.
  6. Behandling af indkomne forslag.
  7. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen.

På valg er :

   • Søren Erik Dam
   • Søren Rasmussen
   • Jørn Højgaard Sørensen

Alle er villige til genvalg.

  1. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.

På valg er :

  • Arne Hvid Laursen
  • Jørgen Christensen.
 1. Eventuelt.

Vrinners Vandværk har afsluttet udskiftning af 200 måler ure, hos forbrugere med 1,5m3 ure.

Alle der har fået udskiftet måleruret i november/december 2012 modtager ikke aflæsningskort i år, da vi bruger aflæsningen fra måler skiftet som årsaflæsning.

Med venlig hilsen og Godt Nytår.
Bestyrelsen Vrinners vandværk.